Det lille ekstra - Bedriftsbeskjed
 
Farge og Form av Vipper og Bryn
 
Priser:
 
Farge og Form av Bryn        Kr 300,-
Form av Bryn                      Kr 150,-
Farge Bryn                          Kr 200,-
Farge Vipper                       Kr 250,-
Farge Vipper og Bryn +
Forming av Bryn                  Kr 450,-
 
Ved forming av bryn inngår alltid bruk av varmvoks.